Beschrijving Waterstanden In de getijden tabel kunt u de hoogwater en laagwater tijden zien. Deze waarden gelden voor Hoek van Holland!! Voor andere plaatsen, welke hieronder in de herleidingstabel staan, moet de daarachter staande tijd bij opgeteld of afgetrokken worden van de gevonden waarden in de getijdentabel.  Let op, de tijden van optellen of aftrekken zijn niet gelijk voor hoogwater en laagwater. Ook is rekening gehouden met zomertijd.
Voorbeeld: U wilt vissen in Renesse. Van de hoogwaterstand moet u dan 20 minuten aftrekken, en bij de laagwaterstand moet u 5 minuten optellen. De tijden die er uit komen, zijn de tijden waarop het dan ook daadwerkelijk hoogwater en laagwater is.
Als er in de getijdentabel b.v. 13.20 staat, dan wil dit zeggen dat het een "AGGER" laagwaterstand is. Dit wil zeggen dat als het water het laagste punt bereikt heeft, er eerst even een lichte stijging, en wederom een daling optreed. Vervolgens zal het water op de normale manier weer gaan stijgen en vloed worden. Dit verschijnsel zal voornamelijk langs sommige kustplaatsen optreden..
Je hebt daar dus op sommige momenten binnen enkele uren, twee laagwaterstanden. Komt dan ook vaak voor rond springtij.
Staat er b.v 12.34 dan wil dit zeggen dat het springtij is. Het water zal dan vrij snel stijgen.

 

Herleidingstabel

Water Hoogwater Laagwater
BRUINISSE + 1.00 + 1.26
CADZAND - 1.05 - 0.07
DELFZIJL + 9.31 + 10.03
DEN OEVER + 6.04 + 6.50
DORDRECHT + 1.54 + 5.14
DOVER - 2.47 - 0.57
's Gravendeel + 1.50 + 5.28
Haringvlietsluizen - 0.24 + 0.03
Harlingen + 7.16 + 8.43
Hellevoetsluis + 4.57 + 6.41
Den Helder + 5.07 + 5.28
Katwijk + 0.50 + 2.50
Krimpen a/d IJssel + 2.02 + 2.16
Lauwersoog + 7.43 + 7.39
Maassluis + 1.13 + 0.38
Oosterscheldedam buiten + 0.42 + 1.16
Oosterscheldedam binnen - 0.35 + 0.11
Renesse - 0.20 + 0.05
Rockanje - 0.10 + 0.02
Rotterdam + 1.23 + 3.52
Rozenburgsluis - 0.10 - 0.01
Scheveningen + 0.25 + 2.56
Terneuzen - 0.16 + 0.43
Vlaardingen + 1.14 + 1.12
Vlissingen - 0.37 + 0.15
Wemeldinge + 1.00 + 1.32
Westkapelle - 0.57 - 0.03
Yerseke + 1.00 + 1.32
IJmuiden + 1.06 + 3.29
Zierikzee + 0.52 + 1.21

Dood en Springtij

Maand Doodtij Springtij
Januari 8 en 23 15 en 31
Februari 6 en 22 14
Maart 8 en 24 1, 16 en 30
April 6 en 22 14 en 29
Mei 6 en 21 14 en 28
Juni 5 en 20 13 en 27
Juli 4 en 19 12 en 26
Augustus 3 en 17 10 en 25
September 2 en 15 9 en 23
Oktober 1, 15 en 31 8 en 23
November 13 en 29 6 en 22
December 13 en 29 6 en 21
     


Hoogwater / Laagwater tabel    Hoek van Holland 2002

 

           Juni

            Juli              Augustus         September             Oktober
DAG     Hoog Laag Hoog Laag Hoog Laag Hoog Laag Hoog Laag
1 7.34 20.06 1.00 15.55 8.05 20.26 1.04 15.20 9.06 21.26 2.04 15.40 9.56 22.24 3.20 15.55 10.15 23.14 4.10 16.25
2 8.40 20.55 1.45 15.30 9.00 21.05 2.10 15.50 9.45 22.15 2.54 16.20 11.10 23.55 4.25 18.00 12.06   5.40 18.10
3 9.46 22.06 3.20 16.17 9.56 22.04 3.30 16.34 10.50 23.26 3.55 17.40 12.24   6.10 18.54 0.34 13.15 7.30 18.46
4 10.55 23.45 4.34 17.20 10.44 23.15 5.06 17.24 11.55   5.30 18.34 1.10 13.40 7.20 19.15 1.39 14.05 9.37 19.16
5 12.05   5.35 18.10 12.00   5.45 18.04 0.29 13.05 6.50 19.14 2.05 14.24 10.05 19.44 2.25 14.48 10.46 19.56
6 0.46 13.06 6.24 18.44 0.15 13.05 6.44 18.55 1.31 14.06 7.30 19.45 2.45 15.08 11.06 20.19 3.05 15.27 11.26 20.30
7 1.25 13.56 7.20 19.24 1.15 13.46 7.20 19.35 2.25 14.49 8.00 20.15 3.25 15.51 11.25 20.55 3.46 16.09 8.55 21.10
8 2.05 14.26 8.00 20.15 2.01 14.25 7.50 20.14 3.08 15.31 8.29 20.45 4.08 16.36 12.05 21.31 4.28 16.49 9.29 21.49
9 2.35 14.54 8.30 20.40 2.46 15.05 8.15 20.39 3.49 16.15 9.05 21.19 4.51 17.13 12.55 22.16 5.10 17.32 10.15 22.35
10 3.15 15.28 8.34 20.55 3.26 15.49 8.45 21.10 4.32 16.55 12.30 21.58 5.36 17.57 13.46 22.59 5.55 18.16 10.55 23.30
11 3.49 16.09 9.05 21.29 4.05 16.28 9.24 21.45 5.12 17.35 13.04 22.39 6.17 18.41 14.14 23.49 6.41 19.01 11.49  
12 4.25 16.48 12.07 22.05 4.47 17.11 12.40 22.14 5.55 18.21 13.55 23.25 7.05 19.26 14.55   7.29 19.55 0.34 12.45
13 5.06 17.25 12.45 22.34 5.29 17.55 13.30 22.59 6.41 19.08 14.34   7.55 20.19 0.55 15.20 8.25 21.06 2.36 14.20
14 5.45 18.05 13.24 23.25 6.15 18.38 14.04 23.45 7.35 19.55 0.15 15.15 9.00 21.26 2.45 15.00 9.34 22.15 3.14 15.44
15 6.26 18.49 14.26   7.01 19.29 14.54   8.25 20.56 1.25 16.10 10.10 22.55 3.40 16.05 11.25   4.34 17.05
16 7.11 19.45 0.15 15.10 7.56 20.25 0.39 15.56 9.30 22.00 2.45 15.50 11.50   4.45 17.30 0.15 12.46 7.25 18.04
17 8.05 20.45 1.05 15.57 8.55 21.30 1.49 16.25 10.40 23.15 3.55 16.40 0.26 13.06 7.40 18.24 1.04 13.34 8.50 21.07
18 9.26 22.00 2.20 16.57 10.05 22.36 2.54 17.27 11.54   5.05 17.50 1.35 14.06 9.27 21.45 2.05 14.30 10.16 22.25
19 10.35 23.10 3.15 18.05 11.04 23.46 3.55 18.30 0.25 13.16 6.14 18.45 2.23 14.56 10.45 22.55 2.46 15.04 10.56 23.16
20 11.35   4.25 19.35 12.20   5.09 19.44 1.35 14.13 9.50 22.16 3.04 15.33 11.24 23.34 3.15 15.39 11.15 20.45
21 0.16 12.45 5.25 20.30 0.48 13.26 6.20 21.00 2.40 15.09 10.45 23.05 3.45 16.04 11.50 21.04 3.49 16.05 11.47 21.04
22 1.05 13.38 6.25 21.30 1.46 14.19 9.14 19.35 3.23 15.55 11.34 20.55 4.15 16.35 12.14 21.35 4.19 16.35 12.26 21.35
23 2.02 14.29 7.14 22.20 2.39 15.15 10.20 20.24 4.05 16.24 11.55 21.25 4.48 17.05 12.50 21.54 4.45 17.05 9.55 21.59
24 2.49 15.16 8.04 20.25 3.24 15.59 11.30 21.05 4.39 17.06 12.45 22.00 5.19 17.35 13.20 22.24 5.19 17.35 13.10 22.36
25 3.35 16.05 11.20 21.04 4.15 16.45 12.05 21.45 5.11 17.35 13.20 22.24 5.49 18.05 13.50 23.06 5.49 18.05 10.53 23.10
26 4.18 16.48 12.25 21.56 4.50 17.14 12.54 22.19 5.45 18.05 13.45 22.59 6.20 18.31 11.19 23.40 6.22 18.38 11.36 23.45
27 5.06 17.35 13.26   5.35 17.55 13.56 23.00 6.19 18.35 14.20 23.39 6.45 19.01 12.00   5.55 18.16 11.04 23.24
28 5.49 18.15 1.40 14.16 6.08 18.29 14.36 23.35 6.55 19.08 14.40   7.19 19.40 0.15 12.34 6.38 19.00 11.55  
29 6.31 18.51 0.00 14.55 6.49 19.05 15.05   7.26 19.39 0.25 13.00 7.59 20.25 1.04 13.40 7.30 19.59 1.47 13.34
30 7.14 19.36 1.00 15.35 7.29 19.45 0.25 15.00 8.00 20.13 1.04 14.04 8.56 21.24 2.54 15.07 9.06 21.56 2.45 14.56
31         8.09 20.25 1.15 15.00 8.39 21.10 2.14 15.00         10.25 23.16 4.40 16.06

  13.20 is Agger, 12.34 is springtij.